§

Ingenting er mere nærværende på skrift, end fravær af