Bevisførelse III

Jeg gider ikke spørge, om du taler sandt. Du vil alligevel sige, at sålænge vi taler om det samme, er sandheden underordnet, og jeg er tilbøjelig til at give dig ret. Du taler om drivtømmer, om at finde sin form ved at drive med. Og du harcelerer over at mennesker, i modsætning til tømmer, altid […]