Begivenhedshorisont

Et sort hul er et objekt i rummet, der er blevet presset så meget sammen af tyngdekraften, at det ingenting fylder.Et sort hul vokser, når stof falder ned i det. Særlinge findes alle steder. Det læser jeg i en artikel på nettet. I fysikken kaldes særlinge for singulariteter og er punkter, hvor de vante måder at […]