En som mig #24

Så skrev jeg et brev til min far, mest fordi jeg havde fået at vide, at tilgivelse var en gave, man burde unde sig selv. Jeg skrev og tilgav, det blev et langt brev, mange ord, kærligheden var utvetydigt voldsom. I lang tid svarede han ikke, og jeg blev i tvivl om han havde fået […]