Det ligner #46

Det ligner en forbrydelse. I september kommer et cirkus til byen: skurvogne, telte med vimpler. Store dyr sprøjtes over med vand, børnene går ejerløse omkring, sparker lidt tilfældigt til spande og græs. En kvinde med høj stemme råber: ‘Nee!’ Hver aften sidder de tilrejsende omkring et bål, ler og synger, spytter over skulderen, snitter en […]