Hymne i januar

by Louise Juhl Dalsgaard

Jeg elsker, at det ikke går op det med “elsker, elsker ikke”; at der altid er noget til overs, nogen, en elsket eller en ikkeelsket. Og jeg elsker, at jeg ikke kan leve med at være tilovers, og derfor elsker igen og igen, insisterende. Jeg elsker, at kaffen er mere sort end mørket udenfor, og at jeg derfor står op – også om vinteren. Ordet “Åh” stavet med dobbelt a, det elsker jeg, Aah! Og jeg elsker at syv er et primtal, mens otte kan deles på midten, og at ingenting går op – men alligevel passer. Lige netop dét, elsker jeg.
(Og så dig)