Fugls føde

Natten er gal. Som lakmus og hud af Gori, så stramt.