Tidsubestemt.

Jeg havde en drøm, hvor jeg var omsorgsværge for en retspsykiatrisk fange, indsat i tidsubestemt forvaring. Jeg havde valgt at drage omsorg for hans ve og vel, mest fordi jeg mente at straffen var urimelig, at tidsubestemt straf var en uhørt grusomhed, ja at alle burde vide, hvornår de havde udstået deres straf. Jeg besøgte […]