En som mig #27

Ting, jeg har indtalt på min telefon i nat: “Fuldmånen hedder Klara [lang pause] Klara har grønne tænder ligesom hornfiskens ben [et gab] Albatrosser kan kun sove, når de flyver. Ka’ de flyve, hvis de sover? [lang en pause] Klara er fuld [lidt skramlen] Albatrossen er træt [optagelse slut]