Ensomig #237

Jeg står op 5.58 , laver kaffe, tænder computeren. I nyhederne læser jeg om angrebet i London, bagefter om spændinger mellem Kiev og Kreml: “Det handler om at dræbe eller at blive dræbt,” står der. I Viborg er en handicappet pige druknet i en sø, hun blev kun syv år. Allernederst en undseelig notits: En […]