ñœ√éµ∫é®

Den uforudsigelige punktlighed, der er novembers.