Ensomig #454

Jeg var 6, da min mor forærede mig en melodika i rød plast. Som det første lærte jeg at spille “Jeg har fanget mig en myg,” efter et sindrigt system, hvor man spillede efter farver i stedet for noder. Melodien bestod af kun tre toner og var både sær og lidt trist. Den handlede om […]