Hvem bestemmer i grunden grunden

En kvinde sagde engang til mig: -Du føler meget mere, end du har grund til at føle. Jeg husker ikke hvorfor eller i hvilken anledning, men jeg husker ydmygelsen. Hvor såret jeg blev. Jeg tror ikke, hun mente det så galt, det var mere sådan – sagt i al godmodighed og med et smil: Du […]