Kortslutning

Jeg læste for nylig en artikel af en professor i matematik og datalogi, Dan Rockmore hed han. Han stillede sig selv spørgsmålet: I hvor høj grad kan vi regne os frem til verdens beskaffenhed? Et spørgsmål, der altid har optaget videnskabsmænd, religiøse lærde og kunstnere, men som de seneste år er blevet meget aktualiseret af […]