at indlyse

by Louise Juhl Dalsgaard

alt er banalt: som nu den dråbe, der får havene til at stige.