Dag 11, 1. [at lytte til vinden]

by Louise Juhl Dalsgaard

Falsk som et ben i hver lejr.