Appellernes bog, 1.5.1

Drømmene taler i vildelse. Der er et vilkår vi må  leve os ud af leve os ind