Appellernes bog, 1.2

Der er huller alle vegne: 
i den mur, jeg kalder krop
 i det ansigt, jeg kalder mit i det ja i det nej
 du slipper ind
 •
 igennem