Newtons love i praksis

På pensum var postmodernisme og fremmedgørelse, vi skrev stile om Strunge, lapis lasuli og storbyrus, læste artikler om meningens ophør. Vi lærte at afsløre skjulte budskaber i magasinernes reklamer, og om forbrugersamfundets mange fælder. Alt var til salg, fik vi at vide, hele tilværelsen var ikke andet end én lang af række tilbud og løfter […]