Jeg stifter et nyt parti

Jeg har stiftet et nyt parti, og allerede i morgen fremlægger vi følgende forslag: 1. Barndommen forkortes. Utallige undersøgelser har vist, at langt de fleste traumer grundlægges i menneskets første leveår. For at reducere risikoen skæres antallet af år, man regnes for barn, ned fra 12 til 7 og de første tre år slås sammen […]