Aktant (research)

by Louise Juhl Dalsgaard

En ting (et objekt) er en fysisk genstand. Herved udelukkes navne, varemærker, opfindelser, idéer mv.
Straffelovens § 276 om tyveri stiller bl.a. krav om, at tyveriet angår “en ting”, og der anvendes traditionelt ovennævnte negative afgrænsning.

objekt, af lat. objectus ‘fremlagt’, perf.part. af objicere ‘kaste frem, lægge frem’
Det kan også betyde: ” det som en følelse, handling, begivenhed el.lign. retter sig mod”

(Jeg finder ingen filosofisk afgrænsning af begrebet ”objekt” på wikipedia, kun en opfordring til selv at skrive en selv. As if )

Subjekt betyder underkastelse.