at grave i sand for at finde en spand at fylde.

by Louise Juhl Dalsgaard


der er så meget at sætte i stedet men ikke noget at sætte det i stedet for.