Litterære Lørdage forår 2019

by Louise Juhl Dalsgaard

Elsker du litteratur, og har du lyst til selv at prøve kræfter med at skrive?

Litterære lørdage er et skrivekursus, der udbydes som et samarbejde mellem Skanderborg biblioteker og LOF.
Her kan alle med interesse for litteratur og skrivning få hjælp til at komme videre med deres kunnen.

På kurset arbejdes der med en bred vifte af genrer, former og indhold:
Lige fra virkelighedsnære portrætter til sanseforvrængede grotesker, fra tekster med tårnhøj fortællepuls til andre med et mere meditativt åndedræt
Der vil undervejs på kurset blive læst højt af – og givet feedback på – de tekster, der skrives, så vi hele tiden lytter og lærer af hinanden.

Læs mere og tilmeld dig HER