Mellemkøn

by Louise Juhl Dalsgaard

Jeg har i dag lært at Blåstak er en farverig dansk fiskeart. Kønnene er så forskellige af udseende, at man har valgt at navngive hunnerne Rødnæb mod hannernes Blåstak. Som om det var en helt anden fisk: Venus og Mars findes tilsyneladende også på bunden af de danske farvande.
Alle hunner er røde, men en del af disse skifter køn omkring det syvende år, efterhånden som de ældre hanner dør. Skiftet fra rød til blå, fra hun til han, kan ske forholdsvist hurtigt, men forskere har påvist, at hvis der ikke er tilstrækkeligt med kønsmodne rødnæbbede hunfisk i nærheden, vil kønsskiftet ske endog meget langsomt, idet der ikke vil være noget særligt incitament for at blive blå, skifte køn til han.
Hvorledes denne langstrakte periode af mellemkøn opleves for fisken, melder historien ikke noget om. Heller ikke, om man har konstateret fisk, der for altid vælger at forblive bådeog.

Konklusionen på dagens foreløbige lærdom udebliver. Bolden er rund og alt kan ske.