FaȘon

Den te, der størkner i min kop, minder om et smilehuls rekyl