Fabul

En mus er en krop på I f I i I r I e ben en monitor med hale og svær fart i løb over riste og rotter og stank og så : (uanet) et egern ! der piler så raskt over panden som e I n tanke