Søfugl

og i dit ansigt læser jeg en søfugl der dykker uden at vide at havet er tømt for fisk og som derfor bliver mæt alene ved længslen efter det der kommer igen og igen og igen