Louise Juhl

destory.dk

svanemærket

bølger ligner negle ligner ødsel strand og guldkorn [der lå to svaner og troede, de var smukke. men der er noget med svaner, de er ligesom for tunge af betydning, vingerne er skåret af cement. eller også er det vandet, der ikke kan bære dem: al den uskyld, som de nu ligger dér, så hvide […]

herfra og ikke længere [eller om snedige lus]

jeg vil ind – – imellem – – tvende have/ blanke bøge/ helt ind, dér ind. til lusen [den snedige rad] mellem to onder. for dér [er jeg født]; derfra min færden går.   [og går den, så går den]