by Louise Juhl Dalsgaard

Modsat mosaik
når alting samles så alt for lysende klart