Den frie vilje?

by Louise Juhl Dalsgaard

Den frie vilje.

En tysk film, jeg så i går. Ikke just opmuntrende og svær at kapere på en i forvejen noget dunkel lørdag, men ikke desto mindre tankevækkende. Meget endda.

En mand fængsles for tre voldtægter med efterfølgende mishandlinger. Han dømmes til behandling i ni år, hvorefter han udskrives til et kollektiv beboet af andre tidligere kriminelle. Han håber at have tilegnet sig redskaber til at modstå sine forvrængede seksuelle frustrationer, og vil gøre alt – ALT – for nu at fremstå som det gode menneske, han – trods alt – også er.

Han har fået friheden og nu skal han mønstre viljen. Til at stå imod. Sin vrede og sin sygdom og sine impulser.

Han møder kærligheden og kan knap tro, at han virkelig kan elskes. At han selv er i stand til at elske tilbage. Han har svært ved at tro på tilgivelsen: den tilgivelse en kvinde viser ham, og den tilgivelse han må give sig selv, for at kunne elske et andet menneske.

Det er en kamp. En ulige kamp. Som han taber.

Han overmandes af vrede og jalousi og lader det gå ud over et tilfældigt offer. Han voldtager og mishandler på ny, selvom han har friheden til at gøre det anderledes. Selvom han har et brændende ønske om og alverdens vilje til, at gøre det anderledes. Den gode vilje.

Det er en forfærdelig nedslående film. Der rejser spørgsmålet om, hvor fri en vilje, vi som mennesker, egentlig rummer. Om gaverne er ligelig fordelt. Om tilgivelse er nok.

Om alt kan – og skal – tilgives.

Jeg har ikke noget svar, og filmen giver heller ikke noget. Men som ansat på et psykiatrisk hospital og daglig omgang med meget, meget syge mennesker, der kæmper mod indre dæmoner, er det ikke bare en film, men et altgennemtrængende dilemma: Hvad er skyld? Hvad er vilje? Og kan man blive frifundet – også fra de gaver eller mangel på gaver, man som menneske bliver født med eller opdrages til at bære?

”Den frie Vilje”…hvor fri er den?