elementer i en poetisk algoritme I

by Louise Juhl Dalsgaard

a. tværsummen af et øre
b. mund[af]vige
c. en opklarende rynke
d. et opløst martyrium

[ad. d) bør måske indgå som et første og indledende element]

e. at nærme sig ved hjælp af afstand