Ensomig #411

by Louise Juhl Dalsgaard

Engang groede jeg i stykker. (Der er ikke noget andet led i den sætning.)