Ensomig #414

by Louise Juhl Dalsgaard

Hvis vi tænkte os, at man udvidede ugen med tre dage – lad os kalde dem omdag, merdag og plusdag – så vi ialt havde hele ti dage at gøre godt med pr. uge, så ville mandagenes andel falde fra at udgøre mere end 14,28 procent af livet til kun 10 procent, det er jo win med win på:
Flere dage, færre mandage – og det er kun begyndelsen.