Ensomig #470

by Louise Juhl Dalsgaard

Helle siger, at jeg ikke skal finde mig i lægens mistænkeliggørelse: “selvfølgelig vil de gøre alt for at sygeliggøre os. Det er sådan systemet fungerer: det er de samme, der diagnosticerer os, som er dem, der lever af at behandle os. Det svarer til, at anklageren i en retssag også er og dommer”

Jeg svarer hende, at lægen egentlug ikke mistænkeliggjorde mig, han stillede vel bare spørgsmål til mine oplevelser.

“Det dér tror du ikke engang selv på, gør du?” spørger hun.

Jeg sukker.

“Helt ærligt, så ved ikke, hvad jeg tror på – og da slet ikke på hvem.”

Helle giver mig et knus:

“Tyggegummi?” spørger hun og rækker en pakke stimorol cherry frem.