Ensomig #59

by Louise Juhl Dalsgaard

Og så leger jeg, at det, jeg skriver, er sandt, og at det sande er virkeligt. Og jeg leger, at legen er sand og virkeligheden en leg. Og jeg leger, at det er sandt, at jeg bare leger.