Ensomig #76b

by Louise Juhl Dalsgaard

Ambulant samtale:

Pt. fortæller, at hun mener, at det er hendes forældre, hun straffer ved at undlade at spise og fastholde lav vægt. Fortæller, at hun kunne ønske, at hun bare blev kørt over og fik en ansigtsoperation, således at hun kunne ændre identitet, og undgå forældrenes forventninger, pres og metakommunikation. Hun mener, at hun fører en magtkamp med sin far, og at moren er placeret imellem sin mand og sin datter, hvor hun ikke tør vælge side, og derfor fremstår falsk og utroværdig.

Adspurgt, om hun ønsker at blive rask, svarer hun ja, men tilføjer “på egne præmisser.”

Pt. orienteret om møde med bofællesskabsteam. Næste gang: 27.12 kl. 13.00

XXX, socialrådgiver/ma