Højstemt note.

by Louise Juhl Dalsgaard

Jeg har gennem længere tid ikke skrevet noget af betydning, deri ligger vel i sig selv en slags betydning?
Jeg kunne trække paralleller til dengang, da du gav mig et ultimatum, jeg ikke kunne afslå, og jeg aflagde mig min menneskelighed for at tillægge mig noget andet. Noget, jeg den dag i dag stadig ikke kan forklare som andet end: fuldkommen mangel på angst.

En falsk strube, blotlagt.