Meditation I (eller Om Spor)

by Louise Juhl Dalsgaard

Er det meningsløst at skrive i vand?