Ensomig #111

by Louise Juhl Dalsgaard

Da jeg var mindre, tænkte jeg tit over talemåden “3 er én for meget,” mine to ældre brødre, derimod, har aldrig skænket mig en tanke.

At vente forgæves er en tilstand, jeg opsøger. At vente forgæves er, når jeg insisterer på at synge mig selv i søvn, selvom jeg ved, at der altid er én i det regenstykke, der svigter.