Ensomig #39

by Louise Juhl Dalsgaard

Man kan ikke dele dét, man er alene om:

Et eksempel: hvis man punkterede sine lunger, for at sætte sig i gælledyrenes sted, ville man dø. Og dyrene ville være lige vidt.
Lige sådan med os. Du ville dø, hvis du satte dig i mit sted, far, og jeg ville stadig være alene.

Det er ikke en anklage, det er en konstatering.