Puzzle

by Louise Juhl Dalsgaard

der mangler altid et stykke af himlen, hvadenten der er otte, fireogtres eller tusinde brikker i spillet,
men giver du en herreløs hund en klud om halsen og lader den gø, så kan du blive lige præcis den brik der mangler.

.