Revers

by Louise Juhl Dalsgaard

Et andet sted: finregnens ikkedryp

Her?  Venter alt på ingenting