The daily blues

by Louise Juhl Dalsgaard

Jeg har sat min følsomhed til salg på den Blå Avis. Der er endnu ikke nogen, der har budt. Jeg ved ikke, om det er billedet eller teksten, den er gal med. Om det er den lidt for uldne sweater eller ordene, jeg har brugt. Pelshjerte, kastesorg. Kalvet krøs.
I går læste jeg digte af Saarikoski: ‘Jeg går gennem dagen med samme møje som natten,’ skriver han, det er en fin sætning. Jeg forestiller mig en mørkelagt spejlsal. Natten, der spejler dagens fravær – en næsten lysende længsel. Det er på en måde smukt.