Troldspejlet

by Louise Juhl Dalsgaard

Jeg er ikke vred. Jeg er ikke vred. Jeg er ikke vred. Jeg er ikke vred. Jeg er ikke vred. Jeg er ikke vred. Jeg er ikke vred. Jeg er ikke vred. Jeg er ikke vred. Jeg er ikke vred. Jeg er ikke vred.

Og jeg skal nok komme videre. Promise! Synge nye sange og bygge nye reder. Plante smil og plante solskin. Finde en gren, jeg kan sidde på (i stedet for den, du savede over). Og nej, jeg bebrejder ikke nogen noget – slet ikke. Og ja, jeg ved, at jeg skaber min egen virkelighed, skaber mit eget liv, skaber den verden jeg bebor. Jeg har forstået, at jeg ikke er offer, med mindre jeg vælger at være det. Jeg vil, som vores kære dronning, nu vælge at gå til dagens dont med ordene: ”jeg er glad fordi jeg VIL være glad!”. Smile – og smile stort.

Og jeps: det jeg sender ud, får jeg tilbage – I know. Ssszzmil til verden og verden smiler til dig. Over skyerne er himlen altid blå! Mantra, mantra, kædedans og kognitive hjælperim. Jeg skal nok se mig selv i spejlet: lade det fortælle mig, at jeg er smuk. At livet er smukt. Gentage det så ofte, at alt andet forsvinder og det talte ord bliver virkelighed. Yes!!

Og nej, jeg skal aldrig mere tro det bedste om nogen. Men holde fast i mig selv, holde fast om mig selv, holde tand for tunge, holde kortene tæt til kroppen, holde mund, holde tæt og holde kæft. Stå ret, stå fast, stå stolt og rank og på hovedet, om nødvendigt. Jeg skal nok bevare den sunde skepsis og smide naiviteten overbord, belægge mine ord med omhu og ihukomme at tavshed er guld.

Fremover er det persienne-synet, der udvælger motivet: firmaformater, der stemmer overens med humør, dagsform og forgodtbefindende. Lukke af og lukke i. Kun lukke op, når slikskuffen står åben. Beregne, vurdere og bedømme. Altid og hele tiden. Ingen impulsive tilskyndelser, ingen forbarmelse, slut med behovstilfredsstillelse og lytten indadtil. Plusserne frem i lyset og alt andet under gulvtæppet. Under gulvbrædderne, om muligt. Nyt motto: Cut the bullshit. Fra nu af er det ren Gold Digger. Ædelmetal. Kun det bedste, der tæller

Jeg er ikke vred. Jeg er ikke vred. Jeg er ikke vred. Jeg er ikke vred. Jeg er ikke vred. Jeg er ikke vred. Jeg er ikke vred. Jeg er ikke vred. Jeg er ikke vred. Jeg er ikke vred. Jeg er ikke vred.

Jeg er glad, fordi jeg vil være glad. Repeat: Jeg er glad, fordi jeg vil være glad. Glad for fanden!!!

Godt så!!