Vrangsider IV

by Louise Juhl Dalsgaard

Hvis ret skal være ret

skal vrang være vrang

Yeeaaahhh