Fabul

by Louise Juhl Dalsgaard

En mus er en krop på

I f I i I r I e

ben

en monitor med hale og svær fart

i løb over riste og rotter og stank og så :

(uanet)

et egern !

der piler så raskt over panden som

e I n

tanke