Litteraturen holder altid åbent

by Louise Juhl Dalsgaard

Grundet Corona-karantænen er Materclass-forløbet ved Aarhus Litteraturcenter trukket i det digitale arbejdstøj og arbejder istedet via virtuelle møder, fællesdokumenter og skype-sessions. Vi vil bruge de kommende uger på virtuelle møder, men også på, at hver af de ti deltagere får formuleret, hvordan deres litterære arbejder matcher de fire kriterier, som Statens Kunstfond lægger til grund for deres vurderinger: Originalitet, formbevidsthed, substantielt indhold og nybrud. Vægtlægningen vil naturligt nok – og heldigvis – variere, nogle har en tydelig episk tråd, mens andre lægger mere vægt på at udforske et koncept eller forfine en bestemt genre. Håbet er, at vi ved at formulere og begrunde vores praksis, også blive mere bevidste om, hvad vi gør, hvordan vi gør det – og hvorfor. 
Alle vil også blive bedt om at bidrage med en kort skønlitterær tekst under overskriften: COVID19. Form og indhold er helt op til den enkelte – det interessante bliver netop at se, hvor forskelligt en tematik kan udfoldes både i indhold og i form. 
Det kan godt være, at Danmark lukker ned, men litteraturen holder altid åbent. Hep!?