Long kiss goodbye I (Big Daddy)

by Louise Juhl Dalsgaard

Engang var der vreden. Som drivkraft. En svulstigrød lava, giftige dampe og min krop af dis. Som et lag af aske lå  drømmene over og omkring et landskab, du aldrig så og aldrig betrådte. Kun jeg blev kvalt. Af bitterhed og forgæves venten.

Nu er der bare træthed. Ubeskrivelig træthed.

Jeg har sænket paraderne og resigneret vendt den anden kind til. Hit me, if you like. Jeg kan klare smerten af slag. Kun skuffelsen finder jeg ubærlig.

Det er ikke overgivelse, ikke opgivelse. Men blank erkendelse. Af tingenes uforanderlige tilstand. Det er sådan, det er. Sådan det blev. After all.

Og jeg er træt. Ubeskrivelig træt af Sisyfoskampe og gladiatorfight. Af ydmyg bøn og evig appel.

Du får din ret. Hvis bare jeg får fred.