Stiltiende

by Louise Juhl Dalsgaard

En ordløs oplæsning,

et mimespil uden fagter.

Vi når aldrig

hinanden.