Vrangsider VII

by Louise Juhl Dalsgaard

Lad mig dog voldtages

af min egen

påtagede blufærdighed